Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Άλγεβρα και Αριθμητική / algebra e aritmetica

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ιταλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Ο άγνωστος l'ordine di grandezza
l'incognita
la costante
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση