Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Άλγεβρα και Αριθμητική / algebra e aritmetica (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ιταλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η προσέγγιση l'approssimazione
Η σταθερά la costante
Το μέγεθος ως τάξη μεγέθους l'ordine di grandezza
Ο όρος il termine
Ο άγνωστος l'incognita
Η μεταβλητή la variabile
Ο κόμβος il nodo
Τυχαίο arbitrario
Επαναλαμβανόμενο ricorrente