Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Γεωμετρία και τριγωνομετρία / geometria e trigonometria (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ιταλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η περίμετρος la circonferenza
Η διάμετρος il diametro
Ο γεωμετρικός τόπος il luogo
Η εφαπτομένη la tangente
Το ημίτονο il seno
Το συνημίτονο il coseno
Η λοξή γωνία la diagonale
Η κάθετη la perpendicolare
Η γωνία l'angolo
Η γραμμή la linea