Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

οι αισθήσεις / i sensi (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ιταλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
βλέπω vedere
κοιτάζω guardare
ακούω sentire
ακούω ascoltare
αγγίζω toccare
αισθάνομαι sentire
μυρίζω annusare
δοκιμάζω assaggiare