Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)επιχείρηση / ビジネス next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
η διαφήμιση 広告 kôkoku こうこく
η επιχείρηση ビジネス、しごと shigoto
η επιτροπή 委員会 i'inkai いいんかい
ο ανταγωνισμός 競争 kyôsô きょうそう
η εταιρία 会社 kaisha かいしゃ
η ανάπτυξη 開発 kaihatsu かいはつ
η διανομή 流通 ryûtsû りゅうつう
η βιομηχανία 産業 sangyô さんぎょう
η αγορά 市場 ichiba いちば
ο οργανισμός 組織 soshiki そしき
το γραφείο 事務所 jimusho じむしょ
το συμβόλαιο 連絡先 renrakusaki れんらくさき
η διαπραγμάτευση 交渉 kôshô こうしょう
το εμπόριο 取引、仕事 torihiki, shigoto とりひき、しごと