Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)ο ηλεκτρονικός υπολογιστής / コンピューター next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
η οθόνη モニター monitâ もにたー
το πληκτρολόγιο キーボード kîbôdo きーぼーど
το ποντίκι マウス mausu まうす
το δίκτυο ネットワーク nettowâku ねっとわーく
το λογισμικό ソフトウエア sofutowea そふとうぇあ
η ηλεκτρονική διεύθυνση 電子メール denshi でんし
η συντριβή 故障 koshô こしょう
ο σκληρός δίσκος ディスクドライブ disuku doraibu でぃすくどらいぶ
η δισκέτα フロッピーディスク furoppîdisuku doraibu ふろっぴーでぃすく