Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)η γη / 地球 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
ο κόσμος 世界 sekai せかい
ο λόφος oka おか
το βουνό yama やま
το χωράφι 野原 nohara のはら
η γη 土地 tochi とち
το ποτάμι kawa かわ
η παραλία 海岸 kaigan かいがん
το ρυάκι 流れ nagare ながれ
η κοιλάδα tani たに
η θάλασσα umi うみ
ο δρόμος michi みち
το μονοπάτι 小道 kimichi こみち