Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)οικονομικά επιχειρήσεων / 金融 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
η ασφάλεια 保険 hoken ほけん
το κεφάλαιο 資本 shihon しほん
η ταμειακή ροή キャッシュフロー kyasshufurô きゃっしゅふろー
ο φόρος 税金 zeikin ぜいきん
ο λογιστής 会計士 kaikeishi かいけいし
το κέρδος 利潤 rijun りじゅん
το έλλειμμα 負債 fusai ふさい
οι λογαριασμοί 口座 kôza こうざ
τα περιουσιακά στοιχεία 資産 shisan しさん
ο τζίρος 回転率 kaitenristu かいてんりつ
η απόσβεση 減価償却 genkashôkyaku げんかしょうきゃく
το μέρισμα 配当 haitô はいとう
η πρόβλεψη 予想 yosô よそう
το παθητικό 負債 husai ふさい
τα γενικά έξοδα 諸経費 shokeihi しょけいひ
το επιτόκιο 利子率 rishiritsu りしりつ
η καρτέλα υπολοίπων 収支決算表 shûshikeisanhyô しゅうしけっさんひょう