Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)εκπαίδευση / 教育 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
η άλγεβρα 代数 daisû だいすう
η αριθμητική 算数 sansû さんすう
η βιολογία 生物学 seibutsugaku せいぶつがく
η χημεία 化学 kagaku かがく
η γεωγραφία 地理学 chirigaku ちりがく
η γεωλογία 地質学 chishitsugaku ちしつがく
η γεωμετρία 幾何学 kikagaku きかがく
τα μαθηματικά 数学 sûgaku すうがく
η φυσική 物理学 butsurigaku ぶつりがく
η φυσιολογία 生理学 seirigaku せいりがく
η ψυχολογία 心理学 shinrigaku しんりがく
η ζωολογία 動物学 dôbutsugaku どうぶつがく
η ιστορία 歴史学 rekishigaku れきしがく
η πολιτική 政治学 seijigaku せいじがく
η κοινωνιολογία 社会学 shakaigaku しゃかいがく
η μουσική 音楽 ongaku おんがく
οι τέχνες 芸術 geijutsugaku げいじゅつ
η εκπαίδευση 教育学 kyôikugaku きょういくがく
τα οικονομικά 経済学 keizaigaku けいざいがく
οι γλώσσες 言語 、ことば gengo, kotoba げんご、ことば