Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)προσωπικά οικονομικά στοιχεία / 個人財政 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
ο τραπεζικός λογαριασμός 口座 kôza こうざ
η τράπεζα 銀行 ginkô ぎんこう
τα χρήματα お金 okane おかね
η ανάληψη 引き出し hikidashi ひきだし
η πληρωμή 支払い shiharai しはらい
τα μετρητά 現金 genkin げんきん
η πίστωση 貸し方 kashikata かしかた
η χρέωση 借り方 karikata かりかた
ο τόκος 利子 rishi りし
η ανάλυση λογαριασμού 明細書 meisaisho めいさいしょ
η υποθήκη 抵当 teitô ていとう
ο προϋπολογισμός 予算 yosan よさん
η επένδυση 投資 tôshi とうし
τα μερίδια 株式 kabushiki かぶしき
η πιστωτική κάρτα クレジットカード kurejitto kâdo くれじっとかーど
η εταιρία κτηματικής πίστης 住宅金融組合 jûtaku kin'yû kumiai じゅうたくきんゆうくみあい