Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)θρησκεία και πίστη / 宗教 と 信仰 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
η θρησκεία 宗教 shûkyô しゅうきょう
η πίστη 信仰 shinkô しんこう
η προσευχή 祈り inori いのり
η τελετή 儀式 gishiki ぎしき
το πνεύμα 精神 seishin せいしん
η ψυχή tamshi'i たましい
ο θεός kami かみ
ο ιερέας 司祭 shisai しさい
θείο 神の kamino かみの
άγιο 神聖な shinseina しんせいな
ο παράδεισος ten てん
η κόλαση 地獄 jigoku じごく
αιώνιο 永遠 e'i'en えいえん
ο δημιουργός 創造主 sôzôshu そうぞうしゅ