Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)καταστροφή / 破壊 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
καταστρέφω 破壊する、こわす hakai suru はかいする
καίω 焼く yaku やく
εκρήγνυμαι 破裂 する haretsu suru はれつする
ελέγχω 管理する kanri suru かんりする
συντρίβω おしつぶす oshitsubusu おしつぶす
προκαλώ ζημιά だめにする dameni suru だめにする
σείω ゆする yusuru ゆする
αμφιβάλλω 疑う utagau うたがう
διπλώνω 折る oru おる
επιτίθεμαι 攻撃する kôgeki suru こうげきする