Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)κατοχή / 所有 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
δίνω あげる ageru あげる
παίρνω 獲得する kakutoku suru かくとくする
κρατάω とっておく totteoku とっておく
δανείζω 貸す kasu かす
δανείζομαι 借りる kariru かりる
χάνω παραπετώ なくす nakusu なくす
στέλνω 送る okuru おくる
ψάχνω さがす sagasu さがす
λαμβάνω 受け取る uketoru うけとる