Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μηδέν έως εννέα / 0 から 9 まで next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
μηδέν ぜろ zero ぜろ
ένα いち ichi いち
δύο ni
τρία さん san さん
τέσσερα し、よん shi, yon し、よん
πέντε go
έξι ろく roku ろく
επτά しち、なな shichi, nana しち、なな
οκτώ はち hachi はち
εννέα く、きゅう ku, kyû く、きゅう