Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)ηθικές αξίες / 道徳的なことがら next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
καλός zen ぜん
κακός aku あく
σατανικός 邪悪 ja'aku じゃあく
σωστός 正しい tadashi'i ただしい
λάθος 間違い machigai まちがい
η αρετή 美徳 bitoku びとく
η αμαρτία 罪深さ tsumifukasa つみふかさ
η αθωωότητα 純真 junshin じゅんしん
η ενοχή tsumi つみ
ο σεβασμός 尊敬 sonke'i そんけい
η περιφρόνηση 軽蔑 keibetsu けいべつ