Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)δημόσιοι λειτουργοί / 公務員 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
ο αστυνομικός 警察官 keisatsukan けいさつかん
ο πολιτικός 政治家 seijika せいじか
ο διαχειριστής 行政官、管理者、管理人 gyôseikan; kanrisha; kanrinin ぎょうせいかん、かんりしゃ、かんりにん:文脈によって判断が必要
ο στρατιώτης 兵士 heishi へいし
ο ναύτης 船員、水兵 sen'in; suihei 必ずしも軍隊/海軍の船舶乗組員を指すとは限らない
ο ταχυδρόμος 郵便局員 yûbinkyoku'in ゆうびんきょくいん
ο οδηγός λεωφορείου バス運転手 basu untenshu ばすうんてんしゅ
ο σκουπιδιάρης ゴミ収集人 gomi shûshû nin ごみしゅうしゅうにん
ο τροχονόμος 交通巡査 kôtsû junsa こうつうじゅんさ