Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)εγώ είμαι και εγώ έχω / 存在と所有 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
Εγώ είμαι 私は watashiwa わたしは
Εσύ είσαι あなたは anatawa あなたは
Αυτό είναι それは sorewa それは
Εμείς είμαστε 私達は watashitachiwa わたしたちは
Εσείς είστε あなた達は anatatachiwa あなたたちは
Αυτοί είναι あのひと達は、彼らは anohitotachiwa, karerawa あのひとたちは、かれらは
Εγώ έχω 私は持っています watashiwa motte imasu わたしはもっています
Εσύ έχεις あなたは持っています anatawa motte imasu あなたはもっています
Αυτό έχει 彼は持っています karewa motte imasu かれはもっています
Εμείς έχουμε 私たちは持っています watashitachiwa motte imasu わたしたちはもっています
Εσείς έχετε あなたたちは持っています anatatachiwa motte imasu あなたたちはもっています
Αυτοί έχουν あのひとたちは持っています anohitotachiwa motte imasu あのひとたちはもっています