Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)επιχείρηση / व्यवसाय next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μαράθι. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μαράθι
φράση σχόλιο φράση Translit. σχόλιο
η διαφήμιση -जाहिरात Jaahiraat
η επιχείρηση -व्यवसाय Vyavasaaya
η επιτροπή -समिती Samitee
ο ανταγωνισμός -स्पर्धा Spardhaa
η εταιρία -कंपनी Companee
η ανάπτυξη -घडामोडी GhaDamodee ( Cap. D pronounce as "D" of darling)
η διανομή -वाटणी VaaTaNee/ vitaraN वितरण(Cap.T pronounce as "T" in tall or toll)
η βιομηχανία -कारखाना Kaarkhaanaa/ udyog उद्योग
η αγορά -बाजार BaaJaar
ο οργανισμός -संस्था Sansthaa
το γραφείο -कचेरी Kacheree
το συμβόλαιο -करार Karaar
η διαπραγμάτευση -वाटाघाटी VaaTaaghaaTee (Cap.T pronounce as "T" in tall or toll)
το εμπόριο -धंदा Dhandaa