Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)το γραφείο / अभ्यासिका next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μαράθι. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μαράθι
φράση σχόλιο φράση Translit. σχόλιο
το γραφείο मेज mej
η καρέκλα खुर्ची Khoorchee
το βιβλίο पुस्तक Pustak
το στυλό लेखणी LekhNee
το μολύβι शिसपेन्सिल Shispencil
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής संगणक SangaNak
το τηλέφωνο दूरध्वनी Doordhwanee
το φωτιστικό διαβάσματος वाचण्याचा दिवा Deeva
η αρχειοθήκη फ़ाईलिंचे कपाट Filinche KapaaT (Cap.T pronounce as "T" in tall or toll)