Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)θηλαστικά / सस्तन प्राणी next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μαράθι. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μαράθι
φράση σχόλιο φράση Translit. σχόλιο
το θηλαστικό सस्तन प्राणी Sastan PraaNee
το ζώο प्राणी PraaNee
η γάτα मांजर MaanJar
η αγελάδα गाय Gai
ο σκύλος कुत्रा Kutraa
η κατσίκα बकरी Bakaree
το άλογο घोडा Ghodaa
ο πίθηκος माकड MakaD D' to be pronounced as 'D" in 'do'
το γουρούνι डुक्कर Dukkar D' to be pronounced as 'D" in 'do'
ο αρουραίος उंदीर Oondeer
το λιοντάρι सिंह Sinh
η τίγρης वाघ Wagh
ο ελέφαντας हत्ती Hattee
η φάλαινα देवमासा Devmaasaa
το πρόβατο मेंढी Mendhee