Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)η γη / प्रुथ्वी next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μαράθι. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μαράθι
φράση σχόλιο φράση Translit. σχόλιο
ο κόσμος जग Jag
ο λόφος टेकडी TekDee (Cap.T pronounce as "T" in tall or toll, and Cap 'D' to be pronounced as d in 'do')
το βουνό पर्वत Parwat
το χωράφι शेत Shet
η γη जमीन Jameen
το ποτάμι नदी Nadee
η παραλία सागरकिनारा Saagarkinaaraa
το ρυάκι झरा Zaraa
η κοιλάδα दरी Daree
η θάλασσα समुद्र Samudra
ο δρόμος रस्ता Rastaa
το μονοπάτι मार्ग Maarga