Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)στη δουλειά / कामावर next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μαράθι. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μαράθι
φράση σχόλιο φράση Translit. σχόλιο
ο συνάδελφος सहकारी Sahakaaree
ο μισθός पगार/ वेतन Pagaar
ο διευθυντής प्रबंधक Prabandhak
ο υπάλληλος पगार्दार Pagaardaar
η σύσκεψη सभा Sabhaa
η αναφορά अहवाल Ahawaal
ο χαρτοφύλακας पेटी PeTee (Cap.T pronounce as "T" in tall or toll)
ο πελάτης ग्राहक Graahak
η αργία रजा Rajaa
η σύνταξη निव्रुत्ति वेतन NivruttiWetan
το εμπόριο धंदा Dhandaa
το προσόν पात्रता Paatrata
το επάγγελμα व्यवसाय Vyavasaay
το διάλειμμα φαγητού जेवणाची सुट्टी JewaNaachee SuTTee (Cap.T pronounce as "T" in tall or toll)