Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)προσωπικά οικονομικά στοιχεία / ्व्यक्तिगत अर्थ next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μαράθι. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μαράθι
φράση σχόλιο φράση Translit. σχόλιο
ο τραπεζικός λογαριασμός खाते Khaate
η τράπεζα बेंक Bank
τα χρήματα पैसे Paise
η ανάληψη पैसे काढणे Paise kaDhNe
η πληρωμή पैसे चुकते करणे Paise Chukte KaraNe
τα μετρητά रक्कम Rakkam/nagad नगद
η πίστωση उधार Udhaar
η χρέωση रोख Rokh
ο τόκος व्याज VyaaJ
η ανάλυση λογαριασμού अहवाल Ahavaal
η υποθήκη घरभाडे GharbhaaDe D' to be pronounced as 'D" in 'do'
ο προϋπολογισμός अंदाजपत्रक AndaaJpatrak
η επένδυση गुंतवणूक GuntawaNook
τα μερίδια समभाग Samabhaag
η πιστωτική κάρτα उधार्पत्र Udhaarpatra
η εταιρία κτηματικής πίστης