Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)θρησκεία και πίστη / धर्म आणी विश्वास next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μαράθι. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μαράθι
φράση σχόλιο φράση Translit. σχόλιο
η θρησκεία धर्म Dharma
η πίστη विश्वास Vishwaas
η προσευχή प्रार्थना Praarthanaa
η τελετή रीत Reet
το πνεύμα आत्म Aatmaa
η ψυχή मन mun (pronounce like "sun")
ο θεός देव Dev
ο ιερέας धर्म गुरु Dharma Guru
θείο स्वर्गीय Swargeeya
άγιο धार्मिक Dharmik
ο παράδεισος स्वर्ग Swarga
η κόλαση नरक Narak
αιώνιο अमर Amar
ο δημιουργός कर्ता Kartaa