Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μεταφορές / दळणवळण next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μαράθι. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μαράθι
φράση σχόλιο φράση Translit. σχόλιο
το πλοίο नाव Naav
το καράβι नौका Naukaa
το τρένο अग्नीरथ/ अगीनगाडी Agneerath/ agingaaDee D' to be pronounced as 'D" in 'do'
το αεροδρόμιο विमान्तळ VimaantaL
η πτήση विमान Vimaan
το λιμάνι बंदर Bandar
το αεροπλάνο विमान Vimaan
η κράτηση आरक्शण AarakshaN
το εισιτήριο परवाना Parawaanaa
ο σιδηροδρομικός συρμός माल्गाडी MaalgaaDee D' to be pronounced as 'D" in 'do'
το τσεκ ιν प्रवेशणे PraveshaNe
το τελωνείο εισαγωγή εξαγωγή अबकारी कार्यालय Abakaaree kaaryaalay