Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Γεωμετρία και τριγωνομετρία / भूमिती आणी त्रिकोणमिती next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μαράθι. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μαράθι
φράση σχόλιο φράση Translit. σχόλιο
Η περίμετρος परीघ Pareegh
Η διάμετρος त्रिज्या Trijyaa
Ο γεωμετρικός τόπος स्तथान Sthan
Η εφαπτομένη स्पर्शरेषा Sparsharesha
Το ημίτονο खेरिज KheriJ
Το συνημίτονο कोटिज्य KoTijya (Cap.T pronounce as "T" in tall or toll)
Η λοξή γωνία आडवा Aadava
Η κάθετη छेदणारे ChhedaNaare
Η γωνία कोन Kon
Η γραμμή रेषा Reshaa