Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)ο ηλεκτρονικός υπολογιστής / de computer next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η οθόνη het scherm
το πληκτρολόγιο het toetsenbord
το ποντίκι de muis
το δίκτυο het netwerk
το λογισμικό de software
η ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail
η συντριβή de crash
ο σκληρός δίσκος de disc drive
η δισκέτα de floppy disk