Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)η γη / de aarde next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο κόσμος de wereld
ο λόφος de heuvel
το βουνό de berg
το χωράφι het veld
η γη het land
το ποτάμι de rivier
η παραλία het strand
το ρυάκι de stroom
η κοιλάδα de vallei
η θάλασσα de zee
ο δρόμος de weg
το μονοπάτι het pad