Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Συζήτηση / gesprek next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Γεια Hallo
Το όνομά μου είναι Τζόσεφ Mijn naam is Josef
Πώς σε λένε; Wat is uw naam?
Πώς είσαι; Hoe gaat het?
Είμαι καλά Het gaat goed
Αντίο Tot ziens
Ευχαριστώ Dank u
Παρακαλώ Alsjeblief
Από πού είσαι; Waar komt u vandaan?
Είμαι από τη Γαλλία Ik kom uit Frankrijk
Συγνώμη! Sorry!
Παρακαλώ, μπορείτε να με βοηθήσετε; Kunt u me helpen alsjeblief?
Συγνώμη Excuseer me
Μπορώ να σας βοηθήσω; Kan ik u helpen?