Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)ήχος / geluid next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
λέω zeggen
κλαίω τα δάκρυα huilen
φωνάζω roepen
τσιρίζω schreeuwen
μιλάω praten
γελάω lachen
φταρνίζομαι niezen
βήχω hoesten
τραγουδώ zingen
σφυρίζω fluiten
λαχανιάζω hijgen