Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)σωματικές ποιότητες / fysieke kwaliteiten next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
χοντρός dik
αδύνατος dun
ψηλός lang van gestalte
κοντός klein van gestalte
δυνατός sterk
αδύναμος zwak
μεγάλος groot
μικρός klein
μακρύς lang
κοντός kort
βαθύς diep
ρηχός ondiep
ψηλός hoog
χαμηλός laag
βαρύς zwaar
ελαφρύς licht