Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)οπτικές περιγραφές / visuele beschrijvingen next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
αδιαφανής ondoorschijnend
διαφανής doorschijnend
όμορφος mooi
άσχημος lelijk
λαμπερός glanzend
μουντός dof
γυαλιστερός glinsterend
ματ mat
ωραίος knap
χαριτωμένος aantrekkelijk