Φράσεις Ελληνικά με Πολωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μεγαλύτερες φράσεις 3 / dłuższe zwroty

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Πολωνικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Αν το σημειώσεις είναι πιο εύκολο να το θυμάσαι Kiedykolwiek to się może zdarzyć
Jeśli zapiszesz to sobie, będzie ci łatwiej zapamiętać
Pamiętam ostatni raz kiedy go widzieliśmy
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση