previous(προηγούμενη λίστα)

Φράσεις Ελληνικά με Πολωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μεγαλύτερες φράσεις 3 / dłuższe zwroty

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Πολωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Πολωνικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Σκοπεύεις να του γράψεις; Czy zamierzasz do niego napisać?
Συμφωνώ μαζί σου σ' αυτό το θέμα Zgadzam się z tobą co do kwestii
Οι δύο λέξεις είναι σχεδόν ίδιες Oba wyrazy są prawie identyczne
Tα δύο τραπέζια είναι ακριβώς ίδια Obie tabele są dokładnie takie same
Είναι δύσκολο να αλλάξεις συνήθειες Trudno jest zmienić nawyk
Θυμάμαι την τελευταία φορά που τον είδαμε Pamiętam ostatni raz kiedy go widzieliśmy
Αν το σημειώσεις είναι πιο εύκολο να το θυμάσαι Jeśli zapiszesz to sobie, będzie ci łatwiej zapamiętać
Όποτε συμβεί αυτό Kiedykolwiek to się może zdarzyć
Αυτό είναι τόσο ωραίο όσο το άλλο To jest tak przyjemne, jak tamto