Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Πηγαίνω και έρχομαι / a pleca şi a veni next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ πηγαίνω eu merg
Εσύ πηγαίνεις tu mergi
Αυτό πηγαίνει el merge
Εμείς πηγαίνουμε noi mergem
Εσείς πηγαίνετε voi mergeţi
Αυτοί πηγαίνουν ei merg
Εγώ έρχομαι eu vin
Εσύ έρχεσαι tu vii
Αυτό έρχεται el vine
Εμείς ερχόμαστε noi venim
Εσείς έρχεστε ερχόσαστε voi veniţi
Αυτοί έρχονται ei vin