Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)αντικείμενα του σπιτιού / obiectele din gospodărie next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η βούρτσα peria
ο κουβάς găleata
ο σπάγκος sfoară
το σφυρί ciocanul
ο γάντζος cârligul
η κόμπος nodul
το καρφί cuiul
η βελόνα acul de cusut
η καρφίτσα acul cu gămălie
ο σωλήνας ţeava
η αντλία pompa
ο κρίκος inelul
η ράβδος tija
η βίδα şurubul
το φτυάρι lopata
ο τροχός roata
το καλώδιο sârma
η ηλεκτρική σκούπα aspiratorul