Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)στην πόλη / în oraş next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
το κτίριο clădirea
η εκκλησία biserica
το νοσοκομείο spitalul
η βιβλιοθήκη biblioteca
το σχολείο şcoala
ο σταθμός gara
το πάρκο parcul
το δημαρχείο primăria
η πισίνα piscina
το γυμναστήριο sala de sport
το ταχυδρομείο oficiul poştal
το αστυνομικό τμήμα secţia de poliţie