Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)κίνηση / mişcarea next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
περπατώ a se plimba
τρέχω a alerga
κολυμπώ a înota
πετώ a zbura
πέφτω a cădea a eşua/a deveni
γλυστρώ a aluneca
κυλώ a înfăşura a învârti/a rula
τραβώ a trage
σπρώχνω a împinge
πηδώ a sări
κλωτσάω a lovi
χορεύω a dansa