Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)ηθικές αξίες / calităţi morale next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
καλός bine bun/cuminte
κακός rău dăunător/defectuos
σατανικός răul
σωστός drept corect
λάθος greşit
η αρετή virtutea
η αμαρτία păcatul plin de păcat
η αθωωότητα inocenţa nevinovăţia
η ενοχή vina
ο σεβασμός respectul
η περιφρόνηση dispreţul