Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)σωματικές ποιότητες / calităţi fizice next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
χοντρός gras
αδύνατος slab
ψηλός înalt
κοντός scund
δυνατός puternic tare
αδύναμος slab
μεγάλος larg mare
μικρός mic
μακρύς lung
κοντός scurt mic
βαθύς afundat adâncit
ρηχός adânc
ψηλός sus în înălţime
χαμηλός jos mic
βαρύς greu
ελαφρύς lumina