Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)οπτικές περιγραφές / descrieri vizuale next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
αδιαφανής opac opacă
διαφανής transparent
όμορφος frumos frumoasă
άσχημος urât urâtă
λαμπερός strălucitor
μουντός plictisitor
γυαλιστερός strălucitor scânteietor
ματ mat
ωραίος frumos
χαριτωμένος drăguţ