Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μικρές προτάσεις 2 / fraze scurte 2 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
τακτικά regulat ritmat
εξαρτάται care depinde de în funcţie de
Εξίσου καλός La fel de draguţ
Εργάζομαι για lucrând pentru
Τόσα πολλά atât de mult
εκτός pe lângă în afară de
έτσι ώστε ca să
όπως και να 'χει În orice caz
Επιτρέπεται; Este permis?
ένα λεπτό un moment
Συνηθισμένοι άνθρωποι oameni obişnuiţi
Η συνήθεια deprinderea obiceiul
πολύ απασχολημένος a fi foarte ocupat
Είμαι απασχολήμενος Sunt ocupat
Και ούτω καθεξής şi aşa mai departe
Εν πρώτοις În primul rând
Ανησυχώ A fi îngrijorat