Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)φυτά / växter next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο σπόρος frö
η ρίζα rot
το κλαδί gren
το φύλλο löv
το δέντρο träd
το γρασίδι gräs
ο καρπός bär
το λουλούδι blomma
το αγριόχορτο ogräs
ο θάμνος buske
ο κορμός stam