Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)η γη / jorden next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο κόσμος värld
ο λόφος kulle
το βουνό berg
το χωράφι fält
η γη land
το ποτάμι flod
η παραλία strand
το ρυάκι ström
η κοιλάδα dal
η θάλασσα hav
ο δρόμος väg
το μονοπάτι stig