Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)στο δρόμο / på gatan next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
το μαγαζί butik
ο δρόμος gata
η πόλη stad
ο τοίχος vägg
ο μανάβης specerihandlare
ο κρεοπώλης slaktare
ο ανθοπώλης florist
το περίπτερο tidningskiosk
το πεζοδρόμιο trottoar
ο ποδηλάτης cyklist
η διάβαση πεζών övergångsställe