Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)κίνηση / rörelse next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
περπατώ att gå ut
τρέχω att springa
κολυμπώ att simma
πετώ att flyga
πέφτω att falla
γλυστρώ att halka
κυλώ att rulla
τραβώ att dra
σπρώχνω att knuffa
πηδώ att hoppa
κλωτσάω att sparka
χορεύω att dansa