Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)ήχος / ljud next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
λέω att säga
κλαίω τα δάκρυα att gråta
φωνάζω att ropa
τσιρίζω att skrika
μιλάω att prata
γελάω att skratta
φταρνίζομαι att nya
βήχω att hosta
τραγουδώ att sjunga
σφυρίζω att vissla
λαχανιάζω att flämta