Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)ηθικές αξίες / moraliska egenskaper next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
καλός god
κακός dålig
σατανικός ond
σωστός rätt
λάθος fel
η αρετή dygd
η αμαρτία syndfullhet
η αθωωότητα oskuld
η ενοχή skuld
ο σεβασμός respekt
η περιφρόνηση förakt