Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)σωματικές ποιότητες / fysiska egenskaper next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
χοντρός fet
αδύνατος smal
ψηλός lång
κοντός kort
δυνατός stark
αδύναμος svag
μεγάλος stor
μικρός liten
μακρύς lång
κοντός kort
βαθύς djup
ρηχός grund
ψηλός hög
χαμηλός låg
βαρύς tung
ελαφρύς lätt