Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)δημόσιοι λειτουργοί / tjänstemän next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο αστυνομικός polis
ο πολιτικός politiker
ο διαχειριστής administratör
ο στρατιώτης soldat
ο ναύτης sjöman
ο ταχυδρόμος brevbärare
ο οδηγός λεωφορείου bussförare
ο σκουπιδιάρης sophämtare
ο τροχονόμος trafikvakt